Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 101 title bar (tabs-bar) height

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Hello, which css in userchrome.css changes the height of the title bar (where tabs reside) in Firefox?

Hello, which css in userchrome.css changes the height of the title bar (where tabs reside) in Firefox?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hello. There is a lot of variety in code which is used by different users. You may have #TabsToolbar and #tabbrowser-tabs as well as height, max-height and min-height.