Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mendeley Web Extension blocked on PDFs

  • 6 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mathias.rsl

more options

Hi,

I use Mendeley Web Extension to pull articles and other things from Firefox directly into my Mendeley library. I will usually rapidly read through the PDF file online before deciding to add it or not. For some unknown reason, Firefox blocks the use of Mendeley on PDF file, for security reasons, and I can no longer add them to my library. Most references are only available as PDF files making the add-on completely useless. Is there a security feature that I can disable to be able to use the extension again?

Kind regards,

Mathias

Hi, I use Mendeley Web Extension to pull articles and other things from Firefox directly into my Mendeley library. I will usually rapidly read through the PDF file online before deciding to add it or not. For some unknown reason, Firefox blocks the use of Mendeley on PDF file, for security reasons, and I can no longer add them to my library. Most references are only available as PDF files making the add-on completely useless. Is there a security feature that I can disable to be able to use the extension again? Kind regards, Mathias

Giải pháp được chọn

Yes, it's expected. I think we could only find some workaround for local PDF files.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Links to the Addon and where are you getting the articles from?

Hữu ích?

more options

Link to the add-on: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/mendeley-web-importer/?utm_source=addons.mozilla.org&utm_medium=referral&utm_content=search Link to release notes: https://www.mendeley.com/release-notes-web-importer/

I just use Google Scholar which provides links directly to the paper or the editor's website for the journal in which it was published.

Thanks

Hữu ích?

more options

What makes you think Firefox is blocking the use of the extension? What is happening?

Hữu ích?

more options

When I try to open the extension on a PDF file a notification pops up saying that the extension cannot run because for security reasons Firefox blocks extensions running on PDF files

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Yes, it's expected. I think we could only find some workaround for local PDF files.

Hữu ích?

more options

Okay, that's a shame... Thanks a lot for all your help!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.