Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I prin tin Landscape mode in windows 11 Firefox 100.0.2

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

The new-ish print dialog every so often infuriates me. Today I needed to print a web page in landscape mode. But there was no landcape mode on offer. My printer definitely capable of printing in landscape

The new-ish print dialog every so often infuriates me. Today I needed to print a web page in landscape mode. But there was no landcape mode on offer. My printer definitely capable of printing in landscape
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Cool... Mark it as resolved and we are here if needed in the future.  ;-)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Interesting... see my screenshot Can you update to 101 and try again? Can you also just do a print preview of this page like I did as a test?

Edition Windows 11 Pro Insider Preview Version 22H2 Installed on ‎02-‎Jun-‎22 OS build 25131.1000 Experience Windows Feature Experience Pack 1000.25131.1000.0

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

Screenshot as requested - and today it is back I can Print Landscape! Upgrade to 101 went automatically overnight, whether that cured it I cannot tell but will keep an eye on it in case it disappears again

more options

Giải pháp được chọn

Cool... Mark it as resolved and we are here if needed in the future.  ;-)