Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

GMAIL does not update

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Hello, for some reason my gmail does not update/sync on firefox when I delete a mail from other devices. I have tried clearing cache. could you please advise?

Hello, for some reason my gmail does not update/sync on firefox when I delete a mail from other devices. I have tried clearing cache. could you please advise?

Giải pháp được chọn

Did you clear the cache/history on the computer. And are these synced devices?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Are you talking login saves? Gmail has nothing to do with Firefox the Browser. Gmail isn't part of the sync since that is Gmail servers were talking about Sync is with Firefox Bookmarks, Login, Password AFAIK.

Hữu ích?

more options

No, basically when receive an email let’s say on my phone, I read it then delete the email. But then when I login to my email on Firefox that email still exists as an unread Mail

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Did you clear the cache/history on the computer. And are these synced devices?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.