Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Wordpress Gallery Not Working in Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AnnieBobanny

more options

Today I updated my wordpress site to 6.0 and now my gallery isn't working in Firefox. It works in Chrome, Edge, and Android Chrome.

I tried turning off all my Add-Ons, I cleared the cache in the browser and W3 Total Cache, and I deleted the gallery and uploaded it again. None of these things worked.

I don't know what else to do.

Today I updated my wordpress site to 6.0 and now my gallery isn't working in Firefox. It works in Chrome, Edge, and Android Chrome. I tried turning off all my Add-Ons, I cleared the cache in the browser and W3 Total Cache, and I deleted the gallery and uploaded it again. None of these things worked. I don't know what else to do.

Giải pháp được chọn

I found the problem. I deleted a few plugins and now the gallery is showing. I tried to delete my question, but didn't see an option for doing so.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I found the problem. I deleted a few plugins and now the gallery is showing. I tried to delete my question, but didn't see an option for doing so.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.