Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

64 bit Windows

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jnet620

more options

I just ran "C Cleaner" to clean my computer. At the end, it said to ask the browser if there is a 64 bit Windows compatible version available? It takes 21 seconds to open my browser. That seems like a long time. The message went like this "\??\C:\ Program Files(x86)\MozillaFirefox\firefox.exe" How do I know what version of Firefox I am using?

I just ran "C Cleaner" to clean my computer. At the end, it said to ask the browser if there is a 64 bit Windows compatible version available? It takes 21 seconds to open my browser. That seems like a long time. The message went like this "\??\C:\ Program Files(x86)\MozillaFirefox\firefox.exe" How do I know what version of Firefox I am using?

Giải pháp được chọn

You can download 64-bit version from https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

To check your version, go to ≡ -> Help -> About Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can download 64-bit version from https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

To check your version, go to ≡ -> Help -> About Firefox.

Hữu ích?

more options

Thank You

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.