Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My browser page changed when I accidently switched to FreeTest now. I want to get back to my old page. How do I get rid of it and get back to my orginal page.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

My browser page changed when I accidently switched to FreeTest now. I want to get back to my old page. How do I get rid of it and get back to my orginal page.

My browser page changed when I accidently switched to FreeTest now. I want to get back to my old page. How do I get rid of it and get back to my orginal page.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That's google search listed as malware - go private mode and search online on how to remove it. I posted a link but they aren't allowing it to show you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.