Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark problems

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hi,

I have recently bookmarked from chrome successfully, or so I THOUGHT..... but for some reason when I try add a new bookmark to a folder I have used, the bookmark WON't SEND IT TO THAT FOLDER..... and then for some reason it'll save it when I go into the three bars - Bookmarks - and then appears there instead. I don't understand why the bookmark doesn't save into one of my folders? is there some kind of problem happened when the boomarks migrated from Chrome?

Hi, I have recently bookmarked from chrome successfully, or so I THOUGHT..... but for some reason when I try add a new bookmark to a folder I have used, the bookmark WON't SEND IT TO THAT FOLDER..... and then for some reason it'll save it when I go into the three bars - Bookmarks - and then appears there instead. I don't understand why the bookmark doesn't save into one of my folders? is there some kind of problem happened when the boomarks migrated from Chrome?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.