Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Annoying pop up

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Zmingong

more options

I have an annoying firefox pop up which keeps appearing on the screen asking me to put in my Primary Password. I had forgotten my original password so I reset it. The pop up appeared again and I put in the new password and it didn't sign me in or disappear. What is wrong, how can I get rid of this as it appears every time I try to get on a web page and it is VERY ANNOYING!

I have an annoying firefox pop up which keeps appearing on the screen asking me to put in my Primary Password. I had forgotten my original password so I reset it. The pop up appeared again and I put in the new password and it didn't sign me in or disappear. What is wrong, how can I get rid of this as it appears every time I try to get on a web page and it is VERY ANNOYING!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.