Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

saved login

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Zmingong

more options

i reinstall my firefox in new window. but its not rstoreing my all saved login.. i want my all login restore

i reinstall my firefox in new window. but its not rstoreing my all saved login.. i want my all login restore

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi goldyarman,

You can refer to this forum to try it out: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1310179

Hope it helps you!