Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser theme disappearing after start

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

After enabling any theme when I close and reopen Firefox it's theme disappearing. Version: 100.0.2(64 bit).

After enabling any theme when I close and reopen Firefox it's theme disappearing. Version: 100.0.2(64 bit).

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Is this with a custom theme from the Add-ons website or also with a built-in (colorways) theme ?

You can check for problems with preferences. You can delete possible user.js and numbered prefs-##.js files and rename/remove the prefs.js file to reset all prefs to the default value including prefs set via user.js and prefs that are no longer supported in current Firefox releases.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.