Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Change browser width with keyboard only

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rebecca28

more options

Is it possible to use the keyboard only to adjust the width of the browser window? In other words, is there an alternative to clicking and dragging the mouse to change the browser size?

Thanks for your help!

Is it possible to use the keyboard only to adjust the width of the browser window? In other words, is there an alternative to clicking and dragging the mouse to change the browser size? Thanks for your help!

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Did you try F11 or fn+F11 for laptop. This only max and Min the Browser windows size. It's doesn't have the same as the mouse to drag the windows to varies of sizes.

Hữu ích?

more options

On Windows and Linux there is the system menu that you can open via "Alt+Space" where you have a Resize menu item. I don't think the Mac has such a system menu and that only leaves you with using the mouse.

Hữu ích?

more options

Thank you for the suggestions! I'm on a Mac, but good to know there may be options with other operating systems.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.