Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Need to stop ongoing-continous Pop up Notifications to update Firefox

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
more options

bold text If I accept your FireFox Update, your Notifications commence immediately.

Every single web page I open , there is FireFox Update POPUP Notification, sitting over the top right of every singe Web page,

I close the Pop-up, If I reload the page..NEW POP UP - ""UPDATE FIREFOX

i OPEN ANY NEW PAGE, THERE IS YOUR POPUP UPDATE FIREFOX AGAIN, SITTING ATOP EVRY SHOPIING BAG, OVER HISTORY, OVER CONTROLS, OVER SIDEBAR

CAN MOZILLA NOT SEE HOW MUCH YOU ARE UPSETTING YOUR CUSTOMERS?


PLEASE ADVISE.

THANKS, EL FOX

'''bold text''' If I accept your FireFox Update, your Notifications commence immediately. Every single web page I open , there is FireFox Update POPUP Notification, sitting over the top right of every singe Web page, I close the Pop-up, If I reload the page..NEW POP UP - ""UPDATE FIREFOX'' i OPEN ANY NEW PAGE, THERE IS YOUR POPUP ''UPDATE FIREFOX'' AGAIN, SITTING ATOP EVRY SHOPIING BAG, OVER HISTORY, OVER CONTROLS, OVER SIDEBAR CAN MOZILLA NOT SEE HOW MUCH YOU ARE UPSETTING YOUR CUSTOMERS? PLEASE ADVISE. THANKS, EL FOX