Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

browser wont open

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

My foxfire did an automatic update. then it opened and there was a question box, "do you want to update to the latest version and reopen"... i clicked yes. and now a couple hours later its just showing an hour glass time icon is just popping up. Do i just need to wait for it to update? help help THANK YOU

My foxfire did an automatic update. then it opened and there was a question box, "do you want to update to the latest version and reopen"... i clicked yes. and now a couple hours later its just showing an hour glass time icon is just popping up. Do i just need to wait for it to update? help help THANK YOU

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hữu ích?

more options

I dont know how to do that. Im using chrome browser to type here. I cant get foxfire to open. -When i right click it the icon , it shows the sites ive been but thats it. -when i left click the icon it just shows an hourglass symbol.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.