Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem with syncing and security and cookies, round 2

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

Hi

This problem still occurs, this time it took about 3 days before it reoccurred. I'm having a problem that appears to be linked to syncing. I can clear it with "Refresh Firefox...", but then it will come back in about 2-3 days. Deleting my profile didn't help. The original problem description can be found at the link: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1355876?utm_campaign=questions-solved&utm_source=notification&utm_medium=email#answer-1459234

Are there logs I can review or collect?

Thanks.

Roe

Hi This problem still occurs, this time it took about 3 days before it reoccurred. I'm having a problem that appears to be linked to syncing. I can clear it with "Refresh Firefox...", but then it will come back in about 2-3 days. Deleting my profile didn't help. The original problem description can be found at the link: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1355876?utm_campaign=questions-solved&utm_source=notification&utm_medium=email#answer-1459234 Are there logs I can review or collect? Thanks. Roe

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.