Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PK not found (e1)

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bdweiler

more options

As of two to three days ago (ca 20/05/22) when navigating to a website (regardless of whether it has been previously visited or not) a message appears stating "PK not found (e1)". I have to click it in order to view the website. Sometimes the message also has a checkbox stating "Allow notifications like this from www.example.com to take you to their tab". I am using the latest FFox 100.0.2 and am fairly sure the problem started after the update before the last one (the last one was this morning 22/05/22).

As of two to three days ago (ca 20/05/22) when navigating to a website (regardless of whether it has been previously visited or not) a message appears stating "PK not found (e1)". I have to click it in order to view the website. Sometimes the message also has a checkbox stating "Allow notifications like this from www.example.com to take you to their tab". I am using the latest FFox 100.0.2 and am fairly sure the problem started after the update before the last one (the last one was this morning 22/05/22).
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That sounds like a site issue not something from Firefox or it would say Firefox encounter an error. Are you using Linux cause your tags shows your us Windows.

Được chỉnh sửa bởi Dropa vào

Hữu ích?

more options

I'm Windows 7 64-bit. The reasons I think it's a FFox issue are: 1. It happens with almost every website (gmail, google calendar, bbc, youtube, amazon, etc) 2. It doesn't happen when I use Chrome.

Được chỉnh sửa bởi bdweiler vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.