Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Need Access to my website

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Firefox keeps telling me that I need access to my account on my website http://www.playgroundforthesoulcenter.com. How do I remedy this?

Firefox keeps telling me that I need access to my account on my website http://www.playgroundforthesoulcenter.com. How do I remedy this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Have you been able to load the site previously without getting that message? If so, you could try removing cookies and site data and clearing the cache. The first will require you to log in again if you are presently logged in. I have added a link relating to developer support.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-clear-firefox-cache

https://support.mozilla.org/en-US/kb/where-go-developer-support