Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google maps malfunction after 100th release

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Since the last two updates, google maps opens, but it is impossible to MOVE the map. Zoom works ok. Navigation pane also stopped working, impossible to enter addresses for navigation.

Since the last two updates, google maps opens, but it is impossible to MOVE the map. Zoom works ok. Navigation pane also stopped working, impossible to enter addresses for navigation.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Is that for any locations or specific location when using it. How do you mean "MOVE" the map?

Hữu ích?

more options

Update: if you access google maps under from google.com domain, then it does NOTwork Example: https://www.google.com/maps/place/Europe

By "moving" the map i meant panning, left mouse button, click, pan.

But it works if you try the same under local google domain of your country. IE https://www.google.co.uk/maps/ https://www.google.de/maps/ etc....

So, i guess its not mozilla but google issue

Hữu ích?

more options

I went straight to google.com and maps and no issue loading up map. And I am in NA doing the Google Maps. Pan, Zoom, address locator no problems. So not mozilla/firefox issue but sounds like you got Addons or A/V issues causing your problem.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.