Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook sound alerts

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi EyesShiningAngrily

more options

On the messenger thing on facebook I'm not getting sound alerts when someone sends me a message. It works with the chrome browser though, so it won't be settings on facebook. Any settings anywhere I can change?

On the messenger thing on facebook I'm not getting sound alerts when someone sends me a message. It works with the chrome browser though, so it won't be settings on facebook. Any settings anywhere I can change?

Giải pháp được chọn

It now is working, although I'm not sure what I did that fixed it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Did you check your audible settings when using facebook with firefox. Sometimes each Browser has quirks when using sounds notifications.

What to do if Firefox won't play any sounds https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-to-do-if-firefox-wont-play-any-sounds

Hữu ích?

more options

All notifications on facebook are switched on.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

It now is working, although I'm not sure what I did that fixed it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.