Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox won't open

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Firefox stopped working. If you open task manager, it shows there but you can't end the process. If you try to open it again, it just shows it's open again. I've tried all the troubleshooting steps and nothing works. I uninstalled it and reinstalled it but the problem is still there. I have found that I can open it if I run my laptop in safe mode with network, but it won't run in normal mode. I have a new laptop and want to move all my Firefox data there. But if it won't open, I can't move it.

Firefox stopped working. If you open task manager, it shows there but you can't end the process. If you try to open it again, it just shows it's open again. I've tried all the troubleshooting steps and nothing works. I uninstalled it and reinstalled it but the problem is still there. I have found that I can open it if I run my laptop in safe mode with network, but it won't run in normal mode. I have a new laptop and want to move all my Firefox data there. But if it won't open, I can't move it.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi billycarr80, You don't want Firefox open to copy your Profile data. See this article: Recovering important data from an old profile

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.