Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to stop Firefox from downlading htm files?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

How to stop firefox from downloading x.htm files? I have checked "Always ask me where to save files" in the Downloads menu, for every file type available there, and it still will download x.htm without asking.

How to stop firefox from downloading x.htm files? I have checked "Always ask me where to save files" in the Downloads menu, for every file type available there, and it still will download x.htm without asking.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

If these are random files, others have reported the issue without resolution. See the following thread, for example. https://support.mozilla.org/questions/1374097

Hữu ích?

more options

See also threads like these:

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

Hữu ích?

more options

I just want to make Firefox ask me what to do with these files. How?

Hữu ích?

more options

Leszek said

I just want to make Firefox ask me what to do with these files. How?

Follow this screenshot image I did on how to do it - to help others go back to the way it was.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.