Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

intentionally causing business damage

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Hi can you explain why your browser is purposely making our website auto tab restart?

Kind regards

Hi can you explain why your browser is purposely making our website auto tab restart? Kind regards

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Which website and what, exactly, is happening?

more options

Is this private?

Thanks

Được chỉnh sửa bởi Questioningly vào

more options

Questioningly said

Is this private? Thanks

No, it isn't private. I think this article may point you in a better direction.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/where-go-developer-support