Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FF keeps telling me: "We can’t connect to the server at download.mozilla.org." when I try to update

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

FF keeps telling me: "We can’t connect to the server at download.mozilla.org." when I try to update

FF keeps telling me: "We can’t connect to the server at download.mozilla.org." when I try to update

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

What security software do you have?

Did you make sure that your security software isn't blocking access to the download server ?

You can find the full installer of the current Firefox release (100.0.1) in all languages and all operating systems here:

All Firefox releases on the Mozilla CDN server:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.