Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

setting a custom theme as dark

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

before the update, i was using a custom theme, and it behaved similarly to the normal dark theme. as in, when i opened a new tab, it was dark, and stuff like that. now that firefox has crashed and i've had the update involuntarily forced upon me, i'm still using the custom theme, but now it behaves as the light theme. is there any way to fix this? i don't appreciate being blinded whenever i open a new tab or adjust my settings.

before the update, i was using a custom theme, and it behaved similarly to the normal dark theme. as in, when i opened a new tab, it was dark, and stuff like that. now that firefox has crashed and i've had the update involuntarily forced upon me, i'm still using the custom theme, but now it behaves as the light theme. is there any way to fix this? i don't appreciate being blinded whenever i open a new tab or adjust my settings.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

For custom themes not from firefox default you need to contact whom you got the custom themes from for support. So was this a firefox or another site for the theme.

Hữu ích?

more options

You can check the website appearance setting.

  • Settings -> General -> Language and Appearance -> Website Appearance

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.