Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox udate from 72 to 100

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Will it be OK to upgrade my Firefox browser from Rel 72 to latest Rel 100 in one step ? OS is Mac OS X Monterrey 12.3..1 Or should I do 1 or more intermediate upgrades to be safe ?

FWIW, I've had enough problems upgrading from OSx Mojave to Monterrey. I am leery of the huge jump from FF 72 to 100.

All advice most welcome.

Will it be OK to upgrade my Firefox browser from Rel 72 to latest Rel 100 i'''n one step''' ? OS is Mac OS X Monterrey 12.3..1 Or should I do 1 or more intermediate upgrades to be safe ? FWIW, I've had enough problems upgrading from OSx Mojave to Monterrey. I am leery of the huge jump from FF 72 to 100. All advice most welcome.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Intermediate updates until you reach the current release are always safer as sometimes special code is present to upgrade files to a newer scheme. I don't remember if this is the case with updating from 72.0.2 to 100.0.1 as Firefox 72.0.2 was the last version that still supported key3.db that could be used in case of issues with key4.db (key file that stores the encryption key for logins.json).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.