Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

I am having problem signing in to uBlock even though I have used Firefox for years

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Can’t find how to sign into uBlock because I keep getting request to download Firefox even though I have used Firefox for years. I can’t find a button to push to complete the sign into uBlock extension

Can’t find how to sign into uBlock because I keep getting request to download Firefox even though I have used Firefox for years. I can’t find a button to push to complete the sign into uBlock extension

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What do you mean by "sign into uBlock"? If you are referring to uBlock Origin, you can open it in Add-ons and Themes (ctl+shft+a) and select Manage or Preferences.

more options

merrytwo said

Can’t find how to sign into uBlock because I keep getting request to download Firefox even though I have used Firefox for years. I can’t find a button to push to complete the sign into uBlock extension

The "keep getting request to download Firefox" sounds like your browser useragent is modified or you are trying to install the Extension on Firefox for iOS (iPhone/iPad). The Extensions are only available for desktop Firefox (Windows, macOS, Linux) and for Android Firefox.