Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I was hacked on Facebook now when I try to use browser it automatically redirects to messenger login

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I was hacked on Facebook now when using browser it redirects to messenger log in

I was hacked on Facebook now when using browser it redirects to messenger log in

Giải pháp được chọn

Then you need to start your computer in SafeMode with Networking and go to control panel to uninstall what program was installed or malware it is and remove it. Otherwise you will have to take it to a computer shop to fix this.

Privacy and security settings https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/privacy-and-security

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Then you need to start your computer in SafeMode with Networking and go to control panel to uninstall what program was installed or malware it is and remove it. Otherwise you will have to take it to a computer shop to fix this.

Privacy and security settings https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/privacy-and-security

Được chỉnh sửa bởi Dropa vào

Hữu ích?

more options

You may have ad/mal-ware. Further information can be found in this article; https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no

Run most or all of the listed free to use malware scanners. Each works differently. If one program misses something, another may pick it up.

Hữu ích?

more options

clayton.capers said

. . . it redirects to messenger log in

When is this? When you start the browser? While surfing? Going to a specific website?

Hữu ích?

more options

Can you go to Facebook log-in and reset your password?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.