Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Saving multiple windows

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I have several windows open, each with different type tabs--i.e., dancing, gardening, etc. How do I save these windows so I can open them when I wish? I don't need them all open at the same time and having them all open uses up too many resources. Thanks in advance, Elizabeth

I have several windows open, each with different type tabs--i.e., dancing, gardening, etc. How do I save these windows so I can open them when I wish? I don't need them all open at the same time and having them all open uses up too many resources. Thanks in advance, Elizabeth

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Not what you are looking for, but look it over. Copy All Tabs by Charles https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/copy-all-tabs

Copy All Tabs takes the address and title for each tab and creates a text list of links. The list is copied to your clipboard so you can paste it to your notes. You can also open tabs from a previously saved list of links. Similar to CopyAllUrls.

Hữu ích?

more options

FredMcD, thanks for the Firefox add-on. You are right, it does not solve my problem; yet, it is still very useful. --elizabeth

Hữu ích?

more options

You're welcome.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.