Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox transfer from Time Machine

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

how to transfer bookmarks to Firefox through migration assistant?

how to transfer bookmarks to Firefox through migration assistant?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

From what Browser or system is it coming from? If your not sure you can search that browser bookmakr to migration to Firefox.

Hữu ích?

more options

Hi rshare, 1. In Finder, go to Go > Go to Folder 2. Enter the following: ~/Library/Application Support/Firefox

That folder contains all of your Firefox user data. You should be able to find that folder in Time Machine and copy it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.