Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mozilla Connect

  • 10 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Sin Shadow Fox

more options

Why did you take away all my kudos? It took me several days to get 5 kudos for my idea and now their all gone.

Why did you take away all my kudos? It took me several days to get 5 kudos for my idea and now their all gone.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Yes, logged in. Contact Jon.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (10)

more options

Kudos where???

Hữu ích?

more options

Dropa said

Kudos where???

Kudos there!!! Where it says 0.

Hữu ích?

more options

If that isn't a firefox site there not much firefox browser can do to fix that. So what site is that.

Hữu ích?

more options

I can't find your post in a search. Did it get merged into another Idea?

If you don't see any indication of that, I suggest sending a message to Jon, the Community Manager.

Hữu ích?

more options

Dropa said

If that isn't a firefox site there not much firefox browser can do to fix that. So what site is that.

The new feedback site: https://connect.mozilla.org/

Hữu ích?

more options

jscher2000 - Support Volunteer said

Dropa said

If that isn't a firefox site there not much firefox browser can do to fix that. So what site is that.

The new feedback site: https://connect.mozilla.org/

https://connect.mozilla.org/t5/ideas/restart-button/idi-p/5080

Hữu ích?

more options

Sorry, that link gives me "Idea Not Found".

Hữu ích?

more options

jscher2000 - Support Volunteer said

Sorry, that link gives me "Idea Not Found".

Are you logged into Mozilla Connect? It says that if you aren't logged in.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Yes, logged in. Contact Jon.

Hữu ích?

more options

jscher2000 - Support Volunteer said

Yes, logged in. Contact Jon.

Ok. Who is Jon? Does he have a profile page or email?

Edit: Never mind i just noticed Jon is the name of the first guy who responded to my idea . . . I'm a moron. Thank you.

Edit 2: So i talked to Jon and apparently because i fixed a typo in my idea it was taken off the website to be re-moderated . . . for several days. Anyway it's been fixed now and i have my kudos back so thank you jscher2000.

Được chỉnh sửa bởi Sin Shadow Fox vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.