Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

prompt character everywhere

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Sooo I am experiencing sometinhg strange... Nearly wherever i click on the html elements i get prompt sign... I rly dont know what to do... it's so annoying

Sooo I am experiencing sometinhg strange... Nearly wherever i click on the html elements i get prompt sign... I rly dont know what to do... it's so annoying
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

It seems you have switched on caret browsing. The f7 key toggles it off and on. Make sure the following setting is NOT selected: Settings > General > Browsing > Always use the cursor keys to navigate within pages.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

It seems you have switched on caret browsing. The f7 key toggles it off and on. Make sure the following setting is NOT selected: Settings > General > Browsing > Always use the cursor keys to navigate within pages.

more options

Note that if you do not want to use this feature you can set accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled = false on the about:config page to disable caret browsing that is part of the Firefox accessibility features.

You can open the about:config page via the location/address bar. If you get the warning page, you can click the "Accept the Risk and Continue" button.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào