Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox

Firefox

Giải pháp được chọn

Your Windows XP platform is no longer supported, so you can no longer update Firefox beyond Firefox 52. Current Firefox releases require Windows 7 and newer. Users on Windows XP and Vista have been moved to the Firefox 52 ESR version.

Do you have a problem with visiting some websites that do not support Firefox 52 ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

How can we help you with Firefox?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Your Windows XP platform is no longer supported, so you can no longer update Firefox beyond Firefox 52. Current Firefox releases require Windows 7 and newer. Users on Windows XP and Vista have been moved to the Firefox 52 ESR version.

Do you have a problem with visiting some websites that do not support Firefox 52 ?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.