Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lightshot extension does not display itself.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Moe Zilla

more options

I got mad at a website that wouldn't let me right click menu to save pictures, so I stubbornly saved them via less efficient means, in the process I picked up the Long Screenshot extension and this had an error shortly before or after I had an issue with Lightshot not appearing, other extensions did not appear either when I added them during this time period, but now these all appear with the exception of Lightshot, which gets deleted and reinstalled only to not appear, that of course being the problem, though I will also say that a right click menu not being there is like reaching onto my computer and pulling my finger away, sites that do that should be given the cold shoulder somehow, at least.

I got mad at a website that wouldn't let me right click menu to save pictures, so I stubbornly saved them via less efficient means, in the process I picked up the Long Screenshot extension and this had an error shortly before or after I had an issue with Lightshot not appearing, other extensions did not appear either when I added them during this time period, but now these all appear with the exception of Lightshot, which gets deleted and reinstalled only to not appear, that of course being the problem, though I will also say that a right click menu not being there is like reaching onto my computer and pulling my finger away, sites that do that should be given the cold shoulder somehow, at least.

Giải pháp được chọn

You need to contact the Addon Lightshot extension for support on their software.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You need to contact the Addon Lightshot extension for support on their software.

Hữu ích?

more options

Alright

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.