Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

Need to Restore Old Firefox Settings

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I inadvertently uninstalled Firefox and now have lost all of my bookmarks, passwords, etc. Is there a way to restore all of the settings?

I inadvertently uninstalled Firefox and now have lost all of my bookmarks, passwords, etc. Is there a way to restore all of the settings?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Note: Firefox comes in three or more folders on all computers. They are;

Maintenance: (Programs Folder) <Windows Only> Firefox itself: (Programs Folder) And two folders in the profile of each user on the computer for each Firefox profile for that user.

If you remove the Firefox program folder, the user profiles would not be affected.


Note: If you did not remove the profile folders, you can recover the data.