Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Restore Session Missing in Firefox version 100

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Firefox just updated with version 100 and I've lost (or can't find) the option to restore my last session. What's up with that? I need help please.

'''Firefox just updated with version 100 and I've lost (or can't find) the option to restore my last session. What's up with that? I need help please.'''

Được chỉnh sửa bởi fantastiq1 vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Press Alt or F10 to bring up the Menu Bar. Then History > Restore Previous Session

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.