Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

E-mail

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

trying to set up mail using my old password and it keeps telling me I am wrong,, then how do I set up new account,,it's driving me nuts . I am not a computer person.I have no mail and can't receive any. I tried following direction on here but I have no luck.

trying to set up mail using my old password and it keeps telling me I am wrong,, then how do I set up new account,,it's driving me nuts . I am not a computer person.I have no mail and can't receive any. I tried following direction on here but I have no luck.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox account resets only send verification to the registered email that the account was created with. There is no possible way for anyone here to bypass that restriction. So what email are you referring to as firefox isn't a email program but a Browser only.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.