Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't select text in the adressbar

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi stratdan

more options

When i try copying links from the adressbar, i can't select it.

When i try copying links from the adressbar, i can't select it.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You should be able to select it with ctl+L or f6. Is neither of those working?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

more options

Giải pháp được chọn

You should be able to select it with ctl+L or f6. Is neither of those working?

more options

Terry said

You should be able to select it with ctl+L or f6. Is neither of those working?

Thanks! I didn't know those, it works now!