Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

extension

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

duplicate of /questions/1376033 thread.

getting rid of an extension

duplicate of [/questions/1376033] thread. getting rid of an extension

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

First you have to see the extension in the Addon Extension location if it's there. And since no screenshot of what extension your referring to no one is going to know what to do here.