Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

Firefox Update

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Firefox usually updates my windows 8 browser automatically. For some reason it has downloaded an .exe from an unknown source and wants permission to update.

Firefox usually updates my windows 8 browser automatically. For some reason it has downloaded an .exe from an unknown source and wants permission to update.

Giải pháp được chọn

If you have any doughts, delete that file.

If you have trouble with the upgrade, use this link; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If you have any doughts, delete that file.

If you have trouble with the upgrade, use this link; http://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/