On Monday September 25th from 10PM EDT - 12AM EDT (2AM UTC - 4AM UTC on September 26th), we will be performing system maintenance on the Firefox Accounts databases for two hours. During the maintenance window, there will be brief periods of a few minutes where users will not be able to login to their accounts. Please try again at a later time.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox use what to choose folder in KDE Plasma?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi kearney

more options

I use firefox since I go to college. When I got some problems, I try to check firefox use what to pick folder? I use Manjaro Plasma. I find chrominum use kdialog. But firefox looks not though both use gtk3 as UI

Firefox choose folder got wrong when use a USB HDD

I use firefox since I go to college. When I got some problems, I try to check firefox use what to pick folder? I use Manjaro Plasma. I find chrominum use kdialog. But firefox looks not though both use gtk3 as UI [https://forum.manjaro.org/t/firefox-choose-folder-got-wrong-when-use-a-usb-hdd/109990 Firefox choose folder got wrong when use a USB HDD]

Giải pháp được chọn

Problem disappear for unknow reason. detail in that forum

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Problem disappear for unknow reason. detail in that forum