Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Window of right-click menu is hiding outside the screen

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Hello I have problem on my fedora workstation. When i click right button on the lowest bookmark on my list, the menu is hiding outside the screen and i can't see options.

Hello I have problem on my fedora workstation. When i click right button on the lowest bookmark on my list, the menu is hiding outside the screen and i can't see options.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

First, you can make bookmark lists more compact (i.e. have smaller spaces in between each item) by using compact mode.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/compact-mode-workaround-firefox

Secondly, you can organise your bookmarks in folders.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/bookmark-folders-organize-your-bookmarks