Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Application for the e-district websites problem

 • 2 trả lời
 • 2 gặp vấn đề này
 • 12 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi sdhun491

more options

Dear Sir/Madam,

             My e-district portal websites application open proble please help me
Dear Sir/Madam, My e-district portal websites application open proble please help me

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What are the exact error messages?

more options

E district