Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Multiple listings of same device in "share tab"

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have multiple listings of the same device when i use the "sent tab" service. The "ubuntu" devices are the same pc, just that i had to reinstall the OS 3 times and signed in to FF every time. Same thing with "fudge brownie". The duplicates do not show on the "my devices" list. Any way to remove them from the list?

I have multiple listings of the same device when i use the "sent tab" service. The "ubuntu" devices are the same pc, just that i had to reinstall the OS 3 times and signed in to FF every time. Same thing with "fudge brownie". The duplicates do not show on the "my devices" list. Any way to remove them from the list?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi poketman22 vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can check the Connected Devices list in the Firefox Account Settings page and remove unused older devices to clean up the list.