Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do we send SMS (text) messages to cell phones from Firefox on a PC?

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

My PC uses Firefox as its primary OS. I have Microsoft Mail configured for my Outlook accounts. How can I send and receive text (SMS) messages to and from cell phones? Is there an add-on for Firefox? Or, is this an issue for Microsoft Mail? Thanks.

My PC uses Firefox as its primary OS. I have Microsoft Mail configured for my Outlook accounts. How can I send and receive text (SMS) messages to and from cell phones? Is there an add-on for Firefox? Or, is this an issue for Microsoft Mail? Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I don't think a option like that exits. If there was that would be something your email provider would have instruction on if such abilities was provided.