Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Deeplinks don't work properly in Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hi - I have an affiliate marketing business which uses deeplinks to take my visitors to specific product pages on third party websites. These work fine in Google Chrome but on Firefox the deeplink goes to the website homepage only. Does anyone know what I can do about this? thanks Gina

Hi - I have an affiliate marketing business which uses deeplinks to take my visitors to specific product pages on third party websites. These work fine in Google Chrome but on Firefox the deeplink goes to the website homepage only. Does anyone know what I can do about this? thanks Gina

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I can't help you. But for those that can, Please provide a public link (no password) that we can check out. No Personal Information Please !

Good luck.