Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Missing Content Security Policy enable/disable setting on about:config

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 2686 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

I noticed that a setting on the about:config page was removed: the "security.csp.enable" setting. I was using this setting to disable CSP to be able to load local JS scripts on some non-locally hosted sites, for debugging and development, work related purposes.

Was this setting really removed? Is there a way to disable CSP on Firefox on the latest version?

Thanks! Gabriel.

Hello, I noticed that a setting on the about:config page was removed: the "security.csp.enable" setting. I was using this setting to disable CSP to be able to load local JS scripts on some non-locally hosted sites, for debugging and development, work related purposes. Was this setting really removed? Is there a way to disable CSP on Firefox on the latest version? Thanks! Gabriel.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Yes, this pref has been removed in Firefox 99.

  • 1754301 - Consider removing security.csp.enable pref [99]

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Yes, this pref has been removed in Firefox 99.

  • 1754301 - Consider removing security.csp.enable pref [99]

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào