Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Passwords will not save in Firefox 99.0.1

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I just upgraded to Firefox 99.0.1 on my Macbook Pro. Since then, nothing but trouble. Nothing will sync, none of my passwords are saving. I turned on sync, it says it is turned on, yet I have to manually enter my passwords every time. It is incredibly frustrating.


/moved thread from Firefox for iOS (iPhone/iPad) to (desktop) Firefox section.

I just upgraded to Firefox 99.0.1 on my Macbook Pro. Since then, nothing but trouble. Nothing will sync, none of my passwords are saving. I turned on sync, it says it is turned on, yet I have to manually enter my passwords every time. It is incredibly frustrating. /moved thread from Firefox for iOS (iPhone/iPad) to (desktop) Firefox section.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can open about:sync-log via the location bar to see if recent Sync logs are available. You can upload the file to a website like Pastebin if you can't post the content of the file in a reply.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.