Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

BOOKMARKS-GONE!

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

i think my mozilla had recently an update. now all my bookmarks from Years back all gone!!!! thanks!!!! i tried to restore it but it says: unable to.... NOW WHAT????

i think my mozilla had recently an update. now all my bookmarks from Years back all gone!!!! thanks!!!! i tried to restore it but it says: unable to.... NOW WHAT????

Giải pháp được chọn

good.food2525 said

i tried to restore it but it says: unable to....

Please explain the problem in detail. What happens? What are the exact error messages?


What about the rest of your profile? Settings, bookmarks, history, passwords . . . .


Try rebooting the computer.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

good.food2525 said

i tried to restore it but it says: unable to....

Please explain the problem in detail. What happens? What are the exact error messages?


What about the rest of your profile? Settings, bookmarks, history, passwords . . . .


Try rebooting the computer.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.