Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

gmail issiue

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

I signed up for the Gmail notetifier and would like to get rid of it. I'm using firefox but if firefox is going away then I will not need to worry about it.

I signed up for the Gmail notetifier and would like to get rid of it. I'm using firefox but if firefox is going away then I will not need to worry about it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The notifier is from gmail not from firefox or the Browser. If you log into gmail it will be active again.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.