Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Absolutely no audio

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi atlas_designs

more options

I've cleared cache disabled extensions (I only have 2) disabled hardware acceleration

No audio from Firefox while every other application works fine.

99.0.1 W10 Pro

I've cleared cache disabled extensions (I only have 2) disabled hardware acceleration No audio from Firefox while every other application works fine. 99.0.1 W10 Pro

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It is possible volume is muted for Firefox in the Windows settings. 1. Open up a website with audio in Firefox. 2. Go to Settings (Windows app) and search for "Sound Mixer Options". 3. Turn the volume for Firefox up.

Hữu ích?

more options

The issue was Firefox didn't have a sound card selected. Thanks!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.